Bilim Dünyası Ne diyor ?

just_breathe“Kanserin tek ve nihai temel nedeni oksijensiz yaşamdır, yani ‘anaerobiosis’tir. Normal hücreler oksijene gereksinme duyarlar, oysa kanser hücreleri oksijensiz yaşayabilir.”

Dr. Otto Warburg, Nobel Ödülü,1931

Oksijen eksikliği, hücrelerin kanserli duruma gelmesinde kesinlikle en temel rol oynayan unsurdur.”

Dr. Harry Goldblatt, Journal Of Experimental Medicine

“Kanser, fizyolojik denetim dışında beden hücrelerinin, beden içinde gerçekleşen oxidasyonun büyük oranda azalması ile bozulmaya uğraması ile oluşan bir durumdur. Benzer bir biçimde, alerjinin gerçek nedeni de beden içinde oksidasyon işleminin azalması ile etkilenen kişinin dışarıdan bedene giren maddelere karşı duyarlı duruma gelmesidir. Bu duyarlılık sadece, oksidasyon mekanizmasının tekrar kendi orijinal etkili durumuna getirilmesi ile ortadan kaldırılabilir.”

Dr. Wendell Hendricks, Hendricks Araştırma Kurumu

Kan Basıncı

“Solukalma ve kan basıncı arasındaki ilişki uzun zaman önce araştırmalarla kanıtlanmıştır. Özetle; yükselmiş kan basıncı, hızlı-sığ nefes almanın hüküm sürdüğü ir bedensel duruma eşlik eder. Nefes almayı yavaş diyafram nefesine dönüştürerek kan basıncı düşürülebilir.”

Dr. Robert Fried, Ph. D.

Astım

“Astımlı hastaların tedavi edilmesine ilişkin olarak araştırmacılar, John Goyeche, Dr. Ago ve Dr. İkemi tarafından yürütülen bir araştırma, her etkili tedavinin fiziksel boyut kadar endişe ve kendini tanıma gibi bastırılmış duygulara da hitap edeceğini varsaymıştır. Bu sonuca ulaşmak için yanlış duruşun düzeltilmesine ve tam diyafram solumasının oluşturulması sırasında ilgisiz solunum kaslarının gevşetilmesine olanak vermeye çalışmışlardır. Aynı zamanda, fazla balgam oluşumunu engelleyecek yollar bulmaları da salık verilmiştir. İyi haber, geniş kapsamlı bir solukalma egzersizinin tüm bunları sağladığıdır.”

Donna Farhi, Yoga Eğitmeni

Detoksifikasyon & Lenfatik Sistem

“Hastalarım yaşamlarına solukalma egzersizlerini kattıktan sonra diğer bedeni rahatsızlıklarında da iyileşmeler ortaya çıkmaya başladı. Benim bunu açıklayan son derece basit ve kapsamlı bir nedenim var. İnsan bedeni toksinlerin % 75′ini solunum yoluyla dışarı atacak biçimde yapılanmıştır. Toksinlerin sadece küçük bir oranı terleme, dışkılama ve idrar yoluyla dışarı atılır. Eğer solunum işlemi en yüksek etkililikte değilse toksinleri uygun bir biçimde dışarı atamıyorsunuz demektir.

Gay Hendricks, Ph.D., The Hendricks Institute

Dokulardaki fazladan oksijenin en fazla gözden kaçan yararı onun detoksifikasyonu daha etkin biçimde gerçekleştirme yeteneğidir.

Dr.Kurt W. Donsbach, D.C.,N.D.,Ph.D

“Kaliforniya, Santa Barbara’da Lenfoloji dalında uzman doktor Jack Shield, soluk almanın lenfatik sistem üzerindeki etkilerini araştıran bir araştırma yürüttü. Beden içinde kamera kullanarak derin diyafram solunumunun, lenfi kan akışının içine doğru emen bir vakum yaratarak lenf sisteminin temizlenmesini arttırdığını bulgulamıştır. Bu, toksik maddelerin atılma hızını normal hızının 15 katına çıkmasına neden olmaktadır.”

Dr. J. Shields, Lenfoloji Uzmanı,
Lenf Bezleri ve Dengeleşim, Vol. 25 No. 4, Aralık 92, s.147-153

“Hastalık, toksinlerin uygun olmayan bir biçimde bedenden atılmasının bir sonucudur. Oksijen bedenin toksinleri dışarı atmasına yardımcı en yaşamsal etkendir.”

Ed McCabe Oksijen Terapileri, Hastalıklara Yeni Bir Yaklaşım Yolu (1988

Kalp Hastalıkları

“Kaliforniya, Santa Barbara’da Lenfoloji dalında uzman doktor Jack Shield, soluk almanın lenfatik sistem üzerindeki etkilerini araştıran bir araştırma yürüttü. Beden içinde kamera kullanarak derin diyafram solunumunun, lenfi kan akışının içine doğru emen bir vakum yaratarak lenf sisteminin temizlenmesini arttırdığını bulgulamıştır. Bu, toksik maddelerin atılma hızını normal hızının 15 katına çıkmasına neden olmaktadır.”

J. Shields, Lenfoloji Uzmanı, Lenf Bezleri ve Dengeleşim, Vol. 25 No. 4, Aralık 92,

“Koroner kalp hastalıkları kalp tarafından alınan oksijenin azlığından kaynaklanır.”

Doktor Dean Ornish

“…sağlıklı nefes alma bir kalp hastasına öğretilecek ilk şey olmalıdır. Dixhoorn isimli bir doktor tarafından yürütülen bir Hollanda araştırmasında iki grup kalp hastası birbirleriyle karşılaştırılmış. İlk gruba basitçe diyaframdan nefes alma öğretilirken diğer gruba herhangi bir soluk alma yöntemi gösterilmemiş. Nefes almanın öğretildiği gruptan hiç kimse daha sonra hiç kalp krizi geçirmemişken ikinci grubun 12 üyesinden 7si daha sonraki 2 yıl içerisinde ikinci bir kalp krizi geçirmiş.”

Gay Hendricks, Ph.D., Bilinçli Solukalma,

“Bir oksijen eksikliği hastalığı (hypoxia) her yıl 1,5 milyon kalp krizinin asıl nedenidir.”
Dr. Richard Lippman, Araştırmacı

Hastalıkla Başa Çıkma

“Hastalıkların asıl nedeni yanlış soluk almadır.”

Dr.Andrew Weil, Md.

“Bütün kronik ağrılar, acı çekme ve hastalıklar hücre seviyesindeki oksijen eksikliği nedeniyle ortaya çıkmaktadır.”

Dr. Arthur C. Guyton, Tıbbi Fizyoloji Ders Kitabı

Nefes alma, gelişmiş biyolojik fonksiyon ve gelişimin tüm kataloğununun kilidini açan bir anahtardır. Sağlığın tüm yönlerinde böylesine temel olması şaşırtıcı değil midir? Yorgunluk, hastalık veya düzeni bozulmuş enerji kendini ne zaman gösterse birinin ilk bakacağı şey nefes almadır, sonuncu şey değil. Solukalma gerçekten bedenin en temel iletişim sistemidir.”

Sheldon Saul Hendler, Ph.D., M.D., FACP, FACN, FAIC.

“Oksidasyon yaşamın kaynağıdır. Onun yokluğu sağlık noksanlığına veya hastalığa neden olur. Onun yokluğu ölüm demektir.”

Dr.F.M. Eugene Blasse, Ph.D.

“Oksijen, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasında çok önemli bir rol oynar.

Parris M. Kidd, Ph.D.

“Bütün ciddi hastalık durumlarında ona eşlik eden bir düşük oksijen durumu bulgusu da vardır… Beden dokusunda düşük oksijen varlığı kesinlikle bir hastalığa işaret ediyordur… Hipoksiya veya dokularda oksijen eksikliği tüm dejeneratif hastalıkların temel nedenidir. Oksijen bütüm hücreler için yaşamın kaynağıdır.”

Dr. Stephen Levine

“Oksijen sıkıntısı çeken bir beden hasta olacaktır ve eğer bu devam ederse ölecektir, bunun üzerine söylenecek başka birşey olduğundan kuşku duyarım.”

Dr. John Mintz

“Yetersiz oksijen, hafif bir yorgunluktan yaşamı tehdit eden bir hastalığa kadar herşeyle sonuçlanabilecek yetersiz biyolojik enerji anlamına gelir. Böyle bir durumda yetersiz oksijen ile hastalık arasındaki ilişki güçlü bir şekilde kurulmuş demektir.”

Dr. W. Spencer Way

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir